Diëtistenpraktijk Eindhoven
 
NVD

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Eindhoven

Diëtistenpraktijk Eindhoven gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Eindhoven dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Ook kunt u gegevens verstrekken door het invullen van het contactformulier op de website www.dietistenpraktijk-eindhoven.nl. In dat geval worden deze gegevens verwerkt door mooiesite.nl. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten om te waarborgen dat uw gegevens beschermd zijn.

Waarom heeft Diëtistenpraktijk Eindhoven gegevens nodig?

Diëtistenpraktijk Eindhoven heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Eindhoven bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Eindhoven zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan de verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Eindhoven heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Eindhoven ontvangt persoonsgegevens via VECOZO. Uw gegevens worden bijgehouden in het Elektronisch Patiëntendossier Evry dat is getoetst aan de internationale standaard voor SOC2 en de NEN7510 en voldoet aan de eisen die door de gezondheidszorg vanuit de NEN7510 worden gesteld.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijk-eindhoven.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Eindhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-44 33 16 93 of via info@dietistenpraktijk-eindhoven.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Eindhoven, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-44 33 16 93 of via info@dietistenpraktijk-eindhoven.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

22 maart 2019