Diëtistenpraktijk Eindhoven
 

Vergoeding en tarieven

In 2024 is dieetadvisering voor 3 uur per jaar opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat u recht heeft op vergoeding van 3 uur begeleiding door een diëtist (5-8 afspraken).

Dieetadvies valt onder het eigen risico van de zorgverzekering (€ 385,00 per jaar). U kunt bij uw verzekering navragen hoeveel hier nog van open staat.

Bent u binnen de praktijk van uw huisarts opgenomen in een DBC (via PoZoB) en komt u ook bij de praktijkondersteuner, dan krijgt u dieetadvisering vergoed. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Valt u onder een DBC, dan zal ik in de meeste gevallen uw gegevens krijgen vab de praktijkondersteuner zodat ik met u contact kan opnemen voor het maken van een afspraak.

 
Dietist Eindhoven: groente, verse bieten

Tarieven

Een consult bestaat bijna altijd uit een deel face-to-face contact (of telefonisch) en een deel uitwerktijd/ administratie voor het uitwerken van het advies, eventuele berekeningen en een bericht aan de huisarts of specialist.

In 2024 gelden de volgende tarieven. 

Intake (gemiddeld 6 kwartier) inclusief persoonlijk advies en rapport aan uw huisarts en/of specialist 114,00
Vervolgafspraak/ telefonische afspraak(kwartier) 19,00
Vervolgafspraak/ telefonische afspraak (half uur) 38,00
Niet nagekomen afspraak, Intake 38,00
Niet nagekomen afspraak, vervolgafspraak 19,00

Ook huisbezoeken zijn mogelijk. We zullen vooraf bespreken hoeveel tijd we ongeveer nodig hebben.

 

 

Betalen

Voor de 3 uur dieetadvies die betaald wordt uit het basispakket, stuur ik de rekening naar de zorgverzekering.

Als uw eigen risico nog niet (volledig) is gebruikt, zal de verzekering het bedrag bij u doorberekenen.

Voor consulten die niet vallen onder de vergoeding van het basispakket of een aanvullend pakket, krijgt u zelf een rekening. U dient deze rekening binnen 14 dagen te betalen op rekeningnummer NL40 INGB 000 544 7693 t.n.v. Diëtistenpraktijk Eindhoven.

Dat geldt ook voor rekeningen voor niet nagekomen afspraken. 

Bij uitblijven van uw betaling maak ik gebruik van MediCas incassobureau.